Energibalansberäkning

Energibalansberäkning

En energibalansberäkning krävs vid nybyggnation och om- och tillbyggnad för att säkerställa att en byggnads energianvändning uppfyller Boverkets Byggregler.

Det är en teoretisk beräkning som simulerar en byggnads energianvändning då den är färdigställd. Det finns tabeller i Boverkets byggregler som talar om hur hög energianvändning man får ha i sitt hus. Kraven är olika beroende på var i Sverige byggnaden är belägen, om det är en bostad eller lokal, och om den värms upp med el eller inte. Vi hjälper er att ta fram ett uppvärmningssystem som minimerar kostnaderna för energianvändning och för att uppnå en låg drift kostnad.