TAPPVATTEN

I tappvattenritningarna framgår dragningar av rör för kallvatten, varmvatten och varmvattencirkulation.Tappvattenritninarna är viktiga eftersom rör som skall gå under eller i plattan måste placeras ut innan man gjuter plattan. Cellplastisoleringen som ligger under plattan består oftast av 3 cellplastskivor. Kallvatten ligger oftast under cellplasten i grunden och varmvattnet ligger ovanpå första cellplastskivan. Det är viktigt att tänka på att kallvatten och varmvatten inte får ligga tillsammans i grunden. I ritningarna så framgår det även placeringar av alla tappställen, rörmaterial, dimensioner, inkommande kallvattenledning med mätare.
Nedan har vi ett exempel på hur våra ritningar på villor ser ut.