SPILLVATTEN

Spillvatteninstallationer i och under plattan för en byggnad skall utformas så att vatten skall avledas med ett kontinuerligt fall på minst 8 ‰ promille. Innan betongplattan gjuts så krävs en avsättningsritning och spillvattenritning.

Avsättningsritningen redovisar mått från yttersida grund till alla golvbrunnar och avstick upp genom plattan, så alla genomföringar genom plattan är korrekt utplacerade innan plattan gjuts.

Spillvattenritningen redovisar plushöjder, dimensioner, luftningsledningar, och materialval. Här går vi även igenom så att alla mått på golvbrunnar och anslutningar till vattenklosetter, diskbänk, diskmaskin, tvättmaskin, tvättställ och dusch följer rekommendationer från säker vatten.

Nedan har vi ett exempel på hur våra ritningar på villor ser ut.