VÄRME

Värmeritningar / transmissionsberäkningar

För att uppnå en energisnål och kostnadseffektiv uppvärmning, så utför vi en transmissionsberäkning för ditt hus.

Genom en transmissionsberäkning kan vi ta fram ett effektbehov, som kommer att avgöra vilken storlek byggnaden kommer behöva på värmekällan. Har byggnaden en värmepump som värmekälla är det väldigt viktigt att värmepumpen blir rätt dimensionerad för livslängden på värmepumpen samt att den klarar effektbehovet. Har värmepumpen exempelvis överdimensionerats så kommer antal start och stopp på kompressorn att förminska livslängden.

Med transmissionsberäkningen bestäms omfattningen av varje rums eller ytas effektbehov för att hålla en inomhustemperatur på 21°C. Detta kommer avgöra hur stor radiator eller hur långa golvvärmerören behöver vara samt hur tätt golvvärmerören skall ligga.